Vancy

Nieuwe naam: Vency
Geadopteerd: 03-04-2021
Naam: Vancy
Geslacht: Teef
Geboortejaar: 2015
Schofthoogte: 60 cm
Gewicht: 25 kg
Ras: kruising
Gesteriliseerd: Ja
Gezondheid: goed
Houding tov volwassenen: goed
Houding tov kinderen: onbekend
Houding tov teefjes: goed
Houding tov reutjes: goed
Houding tov katten: goed
Autorijden: onbekend
SEPTEMBER 2021

Vency, altijd waakzaam. Vency is, naar ons toe, (nog) erg voorzichtig. Zij is op haar best als zij zelf contact met je zoekt. Haar vacht wordt met de dag mooier, de rust doet haar duidelijk goed.

Vancy is een rustige, zachtaardige hond, die mensen volop vertrouwt. Ze is een sportieve dame, die ontzettend geniet van wandelen.

Vancy is na het overlijden van moeder, samen met haar broertjes en zusjes naar het asiel gebracht. Vancy viel op tussen de andere puppies door haar ranke, trotse houding en nobel voorkomen. Het leven in de opvang, waar overal tralies waren, viel haar zwaar. Wanneer een vrijwilliger of werknemer het hok opendeed, rende Vancy enthousiast naar de deur en vroeg om een wandeling. Buiten het asiel is er immers een andere wereld. Het is onbekend, maar zo interessant en helemaal niet eng met een mens aan haar zijde.

Vancy verblijft nu tijdelijk in een huis met andere honden en katten. Alle bewoners van het huis namen haar onmiddellijk op in hun roedel, alsof ze haar al heel lang kenden. Samen (en soms alleen) gaat Vancy wandelen in de tuin. Ze geniet van elke minuut van de wandeling. Ze loopt rustig over straat, is niet bang voor auto’s en andere honden.

Samen met haar hondenvrienden begroet Vancy haar tijdelijke baasjes, vrolijk kwispelend. Ze zorgen voor haar, houden van haar, beschermen haar tegen verschillende problemen. Ze zijn er altijd. Thuis is Vancy graag in de buurt van de baas. Maar helaas is dit slechts een tijdelijk thuis voor deze prachtige hond. Vancy heeft echt een veilige permanente woning nodig! Ze heeft haar eigen familie nodig, die van haar zal houden en altijd voor haar zal zorgen.

Houding tov volwassenen: Vancy loopt uitstekend aan de lijn, zeer gehoorzaam en evenwichtig. Bovendien is ze niet bang voor mannen.

Houding tov kinderen: Onbekend.

Houding tov andere honden: Goed.

Houding tov katten: Goed. Ze laat katten met rust.

Gezondheid: Vancy is gevaccineerd, gesteriliseerd, gechipt en heeft een dierenpaspoort.

Voorkeur woonomgeving: Een huis met tuin of boerderij zou voor Vancy geweldig zijn.

Vancy is a calm, very kind, trusting dog. It is suitable for any family with cats, and other dogs. Vancy is now overexposed, living in a private house. It would be nice for Vancy to live with the owners in a private house with people with a yard. Vancy loves to walk!

Vancy went to the orphanage with her siblings. Their mother died, but the puppies were left alone and they were brought to the shelter. Vancy stood out among the siblings from a puppy for her noble appearance. Her slender, proud posture is eye-catching. Vancy loves to get exercise. She was very burdened by shelter life, where there were bars all around. Vancy eagerly ran to the door and asked for a walk whenever a volunteer or worker opened the cage. After all, outside the orphanage there is another world. It is unknown, but so interesting and not at all scary when there is a person next to her.

Vancy lives in the house with other dogs and cats. All the inhabitants of the house immediately accepted her into their flock, as if they had known her for a long time. Together, (and sometimes alone), Vancy goes for a walk in the yard. She almost never has such a luxurious walk. She enjoys every minute of the walk. After all, now it is her home, albeit temporary. Vancy walks beautifully on a leash, very obedient, and balanced. She feels the hand of the person near her. She calmly walks down the street, is not afraid of cars and other dogs. She is dispassionate and peaceful about cats. Calm about men.

Together with her doggy friends, Vancy meets her temporary owners, wagging her tail cheerfully. After all, they are is still her owners. They take care of her, love her, protect her from various troubles. They are always there. In the house, Vancy tries to be closer to the owner. But, unfortunately, this is only a temporary home for this beautiful dog. And the owners are also temporary. And Vancy really, really needs a safe permanent home! She needs her own family, which will love her and take care of her always.