Ryzhulya

KOMT HIER HET GELUKKIGE VERHAAL VAN RYZHULYA?

De vrijwilligers uit Rusland zijn erg dankbaar voor de adopties en zijn natuurlijk erg blij met alle updates uit Nederland waarin ‘hun’ dieren in de nieuwe thuis en omgeving te zien zijn.

Het zou geweldig zijn om de Russische vrijwilligers het resultaat van hun vele werk te laten zien.

Wij willen u vragen alstublieft foto’s of video’s te mailen naar mymartin@mymartin.eu om de vrijwilligers uit Rusland hun gelukkige rushonden te laten zien. Alvast enorm veel dank.

Voor ons teamwerk is dit heel erg belangrijk.

I.v.m. uw privacy brengen we personen altijd onherkenbaar in beeld en snijden we foto’s en video’s bij op de website.

Ryzhulya kijkt je aan met haar amberkleurige ogen en begrijpt alles wat je zegt en zelfs wat je denkt! Ze weet hoe ze met mensen moet samenleven en heeft maar heel weinig nodig. Alleen maar dat er van haar gehouden en voor haar gezorgd wordt.

Haar verhaal is erg bijzonder, zelfs voor Rusland. In september 2014 reed de vrijwilligster op een bosweg ongeveer 100 km van Moskou. Plotseling schoten er drie puppies onder haar auto. Natuurlijk stopte ze en begon de puppies te voeren. De puppies brengen haar diep het bos in om haar hun hol tussen de bomen te wijzen. In het hol waren nog drie honden (ongeveer 10 maanden oud). Alle honden waren niet groot en met gecoupeerde staartjes. Eén was de moeder van de puppies en de andere twee waren drachtig. De hele familie werd meegenomen naar het opvangadres, de volwassen honden werden gesterliseerd. De puppies zijn allemaal geadopteerd. Het lijkt erop dat de volwassen honden zusjes van elkaar zijn, ze lijken erg op elkaar. Het zal altijd wel een raadsel blijven hoe kleine, gecoupeerde hondjes zo diep in het bos beland zijn.
Ze zoeken nu allemaal een nieuwe familie. Ryzhulya is de meest verlegen en kalme van het stel.

Houding tov volwassenen: Perfect, totaal geen agressie, dol op aaien, genegenheid en tederheid. Ryzhulya is graag in gezelschap van mensen. Ze is erg slim en kalm. Ze houdt ervan om naast je te lopen en wordt altijd graag geaaid.

Houding tov kinderen: ze kan bij kinderen ouder dan 10 jaar. Ze heeft een goed karakter, is zachtaardig en gedraagt zich altijd keurig. Ze blaft of bijt nooit.

Houding tov andere honden: ze woont nu in een opvanghuis met andere honden (haar zus en twee andere honden) en ze is erg goed met ze. Ryzhulya houdt van wandelen. Ze is geschikt om tweede of derde hond in een familie te worden.

Houding tov katten: goed.

Voorkeur woonomgeving: geen voorkeur. Het belangrijkste voor haar is om geliefd te zijn, goed voer te krijgen, lekker te wandelen en veel geaaid te worden. Ze kan zowel in een huis met een tuin als in een appartement. Ryzhulya is slim en u kunt haar veel aanleren. Ze loopt netjes mee aan de lijn met een tuigje om. Ze is gewend om twee keer per dag een wandeling te maken.

Voorkeur adoptanten: geen voorkeur. Ze kan bij elke familie en kinderen ouder dan 10 jaar.

Medisch: Ryzhulya heeft als jonge hond een botbreuk opgelopen die niet goed is geheeld. Daardoor loopt ze met een pootje een beetje mank. Al heeft ze daar helemaal geen last van, integendeel. Ryzhulya is een ontzettend blije hond.

This dog named Ryzhulya

This is full information about her.

Health – she is healthy dog, vaccinated by her age, has a chip.

Breed – mongrel

Neutered

Age – born in the end 2013

Height – 40 cm

Weight – 15 kg

Attitude towards adults – perfect, no aggression at all, very fond of care, affection and tenderness. Ryzhulya likes to be in a company of people. She is very smart and calm. She likes to step near you and is always ready to pet.

Attitude towards children – fit for the family with children over 10 years, absolutely non-aggressive, has a good character, very kind and tender dog. She is good-tempered dog with ideal behavior. She never bites or barks.

Attitude towards other dogs – now she lives in a foster house with other dogs (her sisters and 2 other dogs) and she is very good with them. Ryzhulya likes walking. She can be a second or third dog in a family.

Attitude towards cats – we think it depends on her owner and if he will be prepared to explain to Ryzhulya that cats are her friends also. But we would like to find her a family without cats or with the possibility to divide them in different rooms for the first time.

Preferable residence – it doesn’t matter, the main thing for her is to be loved, fed, walked and patted often. For her will be good to live both in a house with garden and in city apartments – Ryzhulya is smart and easily trainable dog. She walks well on the breast-band and the leash. She used to walk 2 times a day.

Owner preference – fits perfectly in any family, or families with children over 10 years and dogs.

History, particularities – her story is unusual enough even for Russia. In September 2014 on the forest road (about 100 km from Moscow) 3 puppies rushed under volunteer’s car. Of course, she stopped the car and began to feed them. But puppies led her deep into the forest and showed their home (hole between trees) with 3 more adult dogs (about 10 months). All dogs were not big and with docked tails. One was the mother of puppies and other 2 were pregnant. All family was taken to foster house, adult dogs sterilized, puppies are already adopted. It seems that adult dogs are sisters – they are very similar. And it is still a puzzle how small home docked dogs appeared in the forest… But now they are looking for new families! Ryzhulya is the most shy and calm, she looks at you with her amber eyes as she understands everything you want to say and even to think! She knows how to live with humans and doesn’t need a lot – only care and love!