Knopka en Pugovka

MAART 2017

Knopka en PugovkaDe dames zijn nu iets langer dan een jaar bij ons, wat een geschenk en vreugde we hebben met deze twee. Gun dat iedereen.

MAART 2016

De zusjes zijn samen geadopteerd.

Knopka, het kleine hondje met haar korte beentjes en een grappig zwart masker op haar snuit staat open voor de wereld. Ze is positief, nieuwsgierig en heeft een groot hart!

Pugovka is een klein hondje met grote oren. Ze staat 24 uur per klaar om te spelen. U zult elke dag van elkaar genieten!

Hun verhaal is erg bijzonder, zelfs voor Rusland. In september 2014 reed de vrijwilligster op een bosweg ongeveer 100 km van Moskou. Plotseling schoten er drie puppies onder haar auto. Natuurlijk stopte ze en begon de puppies te voeren. De puppies brengen haar diep het bos in om haar hun hol tussen de bomen te wijzen. In het hol waren nog drie honden (ongeveer 10 maanden oud). Alle honden waren niet groot en met gecoupeerde staartjes. Eén was de moeder van de puppies en de andere twee waren drachtig. De hele familie werd meegenomen naar het opvangadres, de volwassen honden werden gesteriliseerd. De puppies zijn allemaal geadopteerd. Het lijkt erop dat de volwassen honden zusjes van elkaar zijn, ze lijken erg op elkaar. Het zal altijd wel een raadsel blijven hoe kleine, gecoupeerde hondjes zo diep in het bos beland zijn. Ze zoeken nu allemaal een nieuwe familie.

Houding naar volwassenen: Knopka gedraagt zich perfect, is absoluut niet agressief en erg teder. Knopka is graag in het gezelschap van mensen en heeft een voorkeur voor vrouwen. Ze is altijd in voor een kroelsessie. Pugovka gedraagt zich perfect, is absoluut niet agressief en erg teder. Pugovka is graag in het gezelschap van mensen. Haar spelletjes zullen iedereen opvrolijken!

Houding naar kinderen: De dames kunnen bij kinderen ouder dan 10 jaar. Ze hebben een goed karakter, zijn zachtaardig en gedragen zich altijd keurig. Ze zijn grappig, houden van spelen en zijn goede team-players.

Houding naar andere honden: ze wonen nu in een opvanghuis met andere honden (de zusjes en nog twee andere honden) en ze zijn erg goed met elkaar. Ze zijn geschikt om als tweede of derde hond in een familie geplaatst te worden.

Houding naar katten: goed.

Woonomgeving: geen voorkeur. Het belangrijkste voor hen is om geliefd te zijn, goed voer te krijgen, lekker te wandelen en veel geaaid te worden. Ze kunnen zowel in een huis met een tuin als in een appartement. De dametjes zijn slim en u kunt ze veel aanleren. Ze lopen netjes mee aan de lijn met een tuigje om. Ze zijn gewend om twee keer per dag een wandeling te maken.

Gezinssamenstelling: geen voorkeur. Ze kunnen bij elke familie en kinderen ouder dan 10 jaar. Knopka heeft een voorkeur voor vrouwen, ze kan in het begin verlegen zijn bij mannen, maar na een week went ze ook aan mannen.

This dog named Pugovka

This is full information about her.

Health – she is healthy dog, vaccinated by her age, has a chip.

Breed – mongrel

Neutered

Age – born in the end 2013

Height – 34 cm

Weight – 13 kg

Attitude towards adults – perfect, no aggression at all, very fond of care, affection and tenderness. Pugovka likes to be in a company of people and other dogs. She is very playful and frolic. Her games will cheer any company!

Attitude towards children – fit for the family with children over 10 years, absolutely non-aggressive, has a good character, very kind and tender dog. She is good-tempered dog with ideal behavior. She is very funny and likes to play a lot so she will be good team-player!

Attitude towards other dogs – now she lives in a foster house with other dogs (her sisters and 2 other dogs) and she is very good with them. She can be a second or third dog in a family.

Attitude towards cats – we think it depends on her owner and if he will be prepared to explain to Pugovka that cats are her friends also. But we would like to find her a family without cats or with the possibility to divide them in different rooms for the first time.

Preferable residence – it doesn’t matter, the main thing for her is to be loved, fed, walked and patted often. For her will be good to live both in a house with garden and in city apartments – Pugovka is smart and easily trainable dog. She walks well on the breast-band and the leash. She used to walk 2 times a day and eat dry and soft dog food.

Owner preference – fits perfectly in any family, or families with children over 10 years and dogs.

History, particularities – her story is unusual enough even for Russia. In September 2014 on the forest road (about 100 km from Moscow) 3 puppies rushed under volunteer’s car. Of course, she stopped the car and began to feed them. But puppies led her deep into the forest and showed their home (hole between trees) with 3 more adult dogs (about 10 months). All dogs were not big and with docked tails. One was the mother of puppies and other 2 were pregnant. All family was taken to foster house, adult dogs sterilized, puppies are already adopted. It seems that adult dogs are sisters – they are very similar. And it is still a puzzle how small home docked dogs appeared in the forest… But now they are looking for new families! Pugovka is small dog with short legs and big ears. She is very positive, curious and ready to play 24 hours a day! She will enjoy you every day!
This dog named Knopka (Button))

This is full information about her.

Health – she is healthy dog, vaccinated by her age, has a chip.

Breed – mongrel

Neutered

Age – born in the end 2013

Height – 30 cm

Weight – 11 kg

Attitude towards adults – perfect, no aggression at all, very fond of care, affection and tenderness. Knopka likes to be in a company of people and prefers women. She is very playful and frolic. She likes to step near you and is always ready to pet – she adores when you stroke her tummy!

Attitude towards children – fit for the family with children over 10 years, absolutely non-aggressive, has a good character, very kind and tender dog. She is good-tempered dog with ideal behavior. She is very funny and likes to play a lot so she will be good team-player!

Attitude towards other dogs – now she lives in a foster house with other dogs (her sisters and 2 other dogs) and she is very good with them. She can be a second or third dog in a family.

Attitude towards cats – we think it depends on her owner and if he will be prepared to explain to Knopka that cats are her friends also. But we would like to find her a family without cats or with the possibility to divide them in different rooms for the first time.

Preferable residence – it doesn’t matter, the main thing for her is to be loved, fed, walked and patted often. For her will be good to live both in a house with garden and in city apartments – Knopka is smart and easily trainable dog. She walks well on the breast-band and the leash. She used to walk 2 times a day and eat dry and soft dog food.

Owner preference – fits perfectly in any family, or families with children over 10 years and dogs. She prefers women and first time may be shy with men, but after week or so she will be good with men also.

History, particularities – her story is unusual enough even for Russia. In September 2014 on the forest road (about 100 km from Moscow) 3 puppies rushed under volunteer’s car. Of course, she stopped the car and began to feed them. But puppies led her deep into the forest and showed their home (hole between trees) with 3 more adult dogs (about 10 months). All dogs were not big and with docked tails. One was the mother of puppies and other 2 were pregnant. All family was taken to foster house, adult dogs sterilized, puppies are already adopted. It seems that adult dogs are sisters – they are very similar. And it is still a puzzle how small home docked dogs appeared in the forest… But now they are looking for new families! Knopka is small dog with short legs and funny black mask on her muzzle. She is very positive, curious and open to the world! She is small dog with big loving heart!