Fanny

MEI 2019

Onze mooie lieve Fania (Fanny) is nu 4 weken bij ons.

Door aandacht en regelmaat veranderde Fanny van een angstig klein vosje in een vrolijk, ondeugend meiske.

Mooi, rood vosje Fanny werd eind 2016 door een vrijwilligster, samen met haar broertje en moeder, gevonden op een industrieterrein in de buurt van Moskou. Het gezinnetje had een holletje in de sneeuw gemaakt en waren ontzettend hongerig. Elke dag ging de vrijwilligster er heen om de dieren te voeden. Op een gegeven moment herkenden ze de auto en kwamen ze naar haar toe. Fanny was een schattige, maar erg verlegen pup en bleef wat op afstand. Honger won het wel van angst, maar ze was niet echt makkelijk te benaderen.

Op een dag kwamen de honden niet uit hun schuilplaats. Voor hun eigen veiligheid werden ze gevangen en zijn ze naar een kliniek gebracht, waar ze twee maanden verbleven. De tijd in de kliniek, waar ze in een kleine ruimte hun dagen moesten doorbrengen, heeft de honden niet echt goed gedaan. Fanny werd erg bang voor mensen. De vrijwilligster heeft haar daar weggehaald en bij een trainer ondergebracht. Daar is twee maanden met haar getraind met als hoofddoel het vertrouwen in mensen te herstellen en wennen aan plekken waar meerdere mensen zijn. Ze is gewend geraakt aan de stad, aan het openbaar vervoer en druk verkeer op de straten. Fanny bleek een slimme hond en leerde heel snel wat commando’s. Na twee maanden was ze een totaal andere hond.

Na deze trainingsperiode verhuisde de hele familie naar de flat van de vrijwilligster. Daar bleven ze de hele zomer. In het begin had Fanny wat moeite met de verandering van lange wandelingen naar het leven in het appartement. Maar ook hier paste ze zich aan. Ze raakte gewend aan de geluiden en de lift. Ze zocht zich ook een plekje op de bank en was graag bij haar foster-mama in de buurt.

In de herfst van 2017 verhuisden Fanny en haar, inmiddels in Nederland geadopteerde, broertje Jozeph naar een buitenverblijf (Dacha). Deze periode was heel belangrijk. Ze leefden samen met negen honden en renden en speelden naar hartelust. Elke dag contact met mensen en ze leerden veel. Het leukste uitje was een tripje naar het meer waar heerlijk werd gezwommen en gespeeld.

Na de sluiting van het buitenverblijf kwam Fanny terecht in een fijn en groot huis. Door de aandacht en regelmaat veranderde Fanny van een angstig klein vosje in een vrolijk, ondeugend meiske. Toen het weer winter werd verhuisde alles en iedereen weer naar de flat. En weer waren er wat aanpassingsmoeilijkheden: van een vrije ruimte naar enkele vierkante meters. Hoe flexibel zijn honden: na een week hadden ze zich weer totaal aangepast en begroeten elke ochtend vrolijk kwispelend de vrijwilligster. Fanny gedraagt zich goed, sloopt bijna niets meer als ze alleen moet zijn en doet er alles aan om het haar baasje naar de zin te maken. Soms vergist ze zich nog en als ze iets gedaan heeft wat niet mag, lijkt ze zich te verontschuldigen. Ze is ook kampioen in aandacht vragen en doet dat op een aandoenlijke manier; Fanny is gewoon onweerstaanbaar.

Houding tov volwassenen: Goed. Fanny is naar onbekenden wat afwachtend, maar maakt snel vrienden als ze door heeft dat het OK is. Ze kent inmiddels ook al enkele commando’s (in het Russisch) en is een uitstekende leerling. Aan de lijn loopt ze netjes mee en als ze trekt uit enthousiasme is ze goed te corrigeren. Fanny wordt nu 3x daags uitgelaten en is absoluut zindelijk.

Houding tov kinderen: Goed bij rustige kinderen ouder dan 10 jaar.

Houding tov andere honden: Goed, Fanny leeft nu met een aantal honden samen en dat gaat prima. Fanny speelt ontzettend graag met soortgenoten en ze kan uitstekend als tweede hond worden geplaatst, zowel bij reutjes als teefjes.

Houding tov katten: Goed. Fanny is gek op katten.

Kan alleen zijn: In principe goed; soms heeft ze een missertje en is ze wat ondeugend als ze niet in een bench zit. In de bench wacht ze rustig tot ze er weer uit mag.

Autorijden: Goed.

Gezondheid: Fanny is gevaccineerd, gesteriliseerd, gechipt en heeft een dierenpaspoort.

Voorkeur woonomgeving: Fanny gaat zich geweldig voelen als er reeds andere honden aanwezig zijn in het gezin waar ze komt te wonen. In haar eentje voelt ze zich verloren en zal het niet de vrolijke hond zijn die ze in feite is. Samen met andere honden kan ze, na gewenning, de hele wereld aan.

Voorkeur adoptanten: Mensen met ervaring met honden.

1. This red fox named Fanny, foster dog.

2. Year of birth is approximately end of 2016 year

3. Appearance – mix of stray dogs. half-breed. The coat is short. Color: black with fawn.

4. Weight is 23 kg, size at withers is 48 cm

5. Health – outwardly healthy, passed the quarantine in the vet clinic for 2 months, after the fence from the industrial zone. Vaccinated. Chipped.

6. Sterilized.

7. History of a dog

The volunteer found Fanny, her brother and mother at the end of 2016 year in the industrial zone not far from Moscow. Before the New Year holidays, having learned about puppies, the volunteer found them. The family lived in a snow pit, the puppies were very hungry. Every day the volunteer came with a hot meal and soon the kids got used to everyday meals. Far from the place of feeding, they did not leave, they soon began to meet the car and rejoice, the call of barking. Funny was the most charming “baby”, but very shy, she didn’t come close, only the sight of hot and tasty food, in the cold, made her approach the volunteer for a short distance. Every day the distance was reduced, and the girl Funny began to get used to the “new friend.” Even then, it was clear that, in principle, she was ready to make contact, but the fear of a man inspired by her mom, unfortunately, took over.

One day, a volunteer, arriving to feed the puppies, found them lying in the back of the pit and not wanting to go out for food. Frightened, an urgently summoned catcher, caught the little ones and took them to the clinic. Nothing serious happened to them, they were placed in a hospital, where they spent almost 2 months.

Time in the cell, in a very small space, spent in the clinic, affected the behavior of e for the worse. The baby grew up, but at the same time she was afraid of the person, did not fit, was closed. Seeing such a reaction to a person, the volunteer was forced to give Fanny to a serious training. The girl lived for 2 months with trainers. Every day, she was quickly trained on the main teams, but most importantly, she was taught to be human. We dealt separately with her in places of large crowds of people, went on a leash around the station where the trains and passengers arrived. She walked along the road where the cars drove. We walked through the streets, accustomed to city life. Fanny was an incredibly intelligent dog. She learned to obey, to execute commands, and after 2 months it was a completely different dog.

After training, the family moved in full composition to the apartment of the volunteer, where they lived all summer. At first, there were a lot of difficulties with Fanny. The “young lady” had long been accustomed to walking, closed in and was afraid of movements in her own direction. After some time, having got used, the girl began to change. She happily ran for a walk, was not afraid of an elevator, noises and sudden movements. Slowly, the “star” joined the team and began to frantically make its way onto the sofa, in order to develop a new place. She liked that a lot, she really wanted to be close to her mom.

In autumn 2017, Fanny and her brother Joseph (already adopted in Holland) moved to the country. For the “kids”, the “autumn season” became the most vivid impression of life. They lived together with 9 dogs, were friends with all, played, had fun, and then “without hind legs” sniffed in place, sweetly snuffling or whining in their sleep. All the time they communicated with people, every day they were engaged in the main teams, played games, walked on a leash. What just cost a trip to the lake! Fanny was swimming with her brother with great pleasure.

After the dacha season was closed, the dogs moved to a big and nice house. Every day was arranged by the hour: festivities, activities, games, fun — all this gave more courage, Fanny began to be active, and reincarnated from a “little scared little panty” into a cheerful, cheeky “fox”. At the time of distribution of “snacks,” the little foxes were in the first rows, the little one forgot about her fears, waiting for her piece. Fun and kindness allowed the dog to open up. In winter, there was a move to the apartment again. At first, the “little ones” were upset by the change of the situation, but after a week they adapted and returned to normal. Now, every morning, waking up, the volunteer sees two joyful faces in front of him, who came to say “Good morning!” The fox ears and the fluffy tail are actively rejoicing when they are stroked and kissed. Fanny began to behave in the apartment much better, you can leave her alone, she no longer steals things and shoes, as before, she began to nibble and spoil property less. The “young lady” is changing and re-educating, trying to please the volunteer, although sometimes the youthful enthusiasm gains the upper hand over education, and Fanny can, having forgotten himself, steal something. Still, a weakness for the little leprosy she still has. When she is punished for this, she shows with her whole appearance that this happened by chance, and she will never, ever again do that. Now baby has become a great “damn bitch”, she can sit for hours and look at the volunteer, hoping to get herself another “snack”. And so she does it – heartfelt, that I want to pamper myself once more than she, believe me, often uses. Just sits quietly and looks, so much so that you will give the last to please foxy ears. She is adorable !!!!

Fanny is a tender, quivering, very affectionate dog, a little coquette and a toy. This “baby” will find a way to any person, she just has to make sure that everything is good and no one will offend her. She tries to attract attention to herself, to be in the field of view of a person, to come up and stroke. The “young lady” will win any human heart, she will be a very grateful and responsive dog. A family that will become happy owners of “red chanterelles” will receive not only a new family member, but also a very devoted, grateful, tender and affectionate “girlfriend.” Take Fanny and you will not regret …. !!!!!

8. Food. No allergies have been identified. Eats dry food / canned food. He loves dog and any other treats.

9. Character – general temperament – cheerful, active, playful, playful, loves to kiss and hug.

10. Attitude towards adults – opened to all people, ready to communicate with any person, at first she is a little coward, but seeing that there is no danger, goes to the contact and communication.

11. Attitude to children – fits in a family with children over 10 years old. Not noisy kids.

12. Attitudes towards other males and bitches – friends with everyone.

13. Attitudes towards cats – Accepts, loves.

14. Attitude towards other animals – unknown. Not a hunting type

15. How she walks on a leash – she is accustomed to the leash, walks normally, but sometimes she starts to pull when she is pulled and the team goes well.

16. Does any team know: knows the team: “To me”, “Near”, “Sit”, “Lie down”, “Go around”. The command “Place” executes from the first time. In Russian.

17. How to drive a car: good.

18. Can she stay alone at home – more often yes or no, the truth can sometimes be forgotten and naughty, sitting quietly in a cage, not hooligans, waiting for her to be released.

19. Toilet – accustomed outside three times per day

20. Toys – the toy is indifferent, but it can play along with other dogs.

21. Wishes for owners – albe to be the 2nd dog with both a male dog and with a bitch, non-conflict. She lived in a volunteer’s apartment with 7 dogs and males and bitches, she is friendly with everyone.

22. Wishes at the place of residence – all housing options are considered, but preferably to an apartment or a country house to a family that will love and practice it.